Så här kan ett upplägg se ut


Inledningen
Vad är det du faktiskt vill ha hjälp med? Vi klurar ut det. Och tar reda på varför du behöver kommunikationshjälp. Vill du göra en kommunikationsförflyttning? Vad är det då som du vill uppnå?

Planen
När vi har det klart för oss sätter jag ihop ett förslag på plan hur vi tar oss från idag till dit vi vill.

Arbetet
Nu levererar jag. På riktigt. Utifrån planen kopplas tydliga kommunikationsaktiviteter som du, jag och vi genomför. Som tar oss mot målet. Och ända in i mål.

Omfattning
Beroende på målsättning och ambition går jag in och jobbar olika många timmar och under olika lång tid. Men för att skapa framgångsrika kommunikationsresultat krävs långsiktighet, uthållighet och kontinuerligt. Därför rekommenderar, och vill, jag jobba 4-16 timmar i veckan under minst sex månader. 

Det jag rekommenderar är att vi bokar ett möte så att vi tillsammans kan se dina behov och komma fram till om vi ska och bör jobba ihop. 

KommunikationsPT
Bolmörtsvägen 8
603 66 Norrköping